Služby:

  • Poskytujeme konzultační, poradenské a informační služby v oblasti archeologie, historie a památkové péče
  • Zpracováváme podklady z oblasti archeologie a památkové péče pro dokumentaci podle zákona 100/2001 Sbírky o posuzování vlivů na životní prostředí a pro územně analytické studie
  • Provádíme záchranné archeologické výzkumy podle zákona 20/1987 Sbírky o státní památkové péči
  • Spravujeme a odborně zpracováváme archeologické nálezy před jejich předáním do muzeí
2021 Archeo4u.cz