Archeo Pro, o. p. s.

je nezisková, nestátní, veřejně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, jejímž posláním je uchování a výzkum archeologického a jiného historického dědictví

2021 Archeo4u.cz